Odoo image and text block

Giải pháp tạo rating và feedback (hay còn gọi là tạo xếp hạng và phản hồi tốt) là một dịch vụ mở rộng của TRUSTcard. Chúng tôi quyết định mở ra dịch vụ này bởi trong quá trình cung ứng sản phẩm/dịch vụ chính là các thẻ tài chính trả trước, chúng tôi thấy được nhu cầu rất lớn từ khách hàng của mình.

Bất kỳ một công ty, cá nhân nào tham gia những hoạt động trên mạng để tìm kiếm khách hàng, giới thiệu sản phẩm hay tự tìm kiếm công việc cho bản thân đều cần có đánh giá, phản hồi tốt từ những người có sức ảnh hưởng khác.

Odoo Members

Đối với doanh nghiệp kinh doanh, những đánh giá, phản hồi tốt làm tăng mức độ tin tưởng của khách hàng, đối tác với công ty. Nếu bạn đang chào hàng hay giới thiệu một sản phẩm/dịch vụ và có nhiều đối thủ cạnh tranh cũng đang chào bán những sản phẩm/dịch vụ tương tự, những xếp hạng, đánh giá tốt của người tiêu dùng sẽ mang đến hiệu quả trong giới thiệu sản phẩm, kích thích mua hàng cho sản phẩm/dịch vụ của bạn.

Hay bạn là một cá nhân đang làm việc tại các sàn việc làm có hệ thống phản hồi và xếp hạng, một hồ sơ cá nhân đẹp, tạo được ấn tượng tốt đối với nhà tuyển dụng là một hồ sơ có được cả những đánh giá, xếp hạng cao từ những nhà tuyển dụng đã làm việc với bạn trước đó.

Chính vì thế, để hỗ trợ tốt cho những nhu cầu khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, TRUSTcard quyết định cung cấp giải pháp tạo xếp hạng và phản hồi tốt cho bạn, để công việc kinh doanh cũng như các mục đích khác của bạn sẽ đạt được những kết quả tốt nhất.
Hãy nói ra những mong muốn của mình. TRUSTcard sẽ đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho bạn!